אודות

מערך משאבי אנוש של תעש מערכות פועל ללא לאות לטיפוח ההון האנושי בארגון תוך הקפדה על נהלי החברה וחתירה מתמדת לקידום עובדי החברה מבחינה אישית ומקצועית.

בתעש מערכות המשאב החשוב ביותר הינו ההון האנושי ולכן ייעודו של מערך משאבי אנוש הינו להבטיח את קיומו של משאב אנושי מתאים, מוכשר ומיומן לביצוע משימותיו ולסייע למנהלי החברה במיצוי יכולותיו, בהתאם לצרכים האסטרטגיים והעסקיים של החברה.

בראש מערך משאבי אנוש עומד סמנכ"ל משאבי אנוש של החברה וסגנו ומטה המערך עצמו כולל מנהלי תחומים, מנהלי משאבי אנוש חטיבתיים ורכזי משא"נ.

במסגרת פעילותו מרכז המערך קשת רחבה של תחומי עשיה, החל מגיוס עובדים חדשים, דרך פיתוח ארגוני והדרכה, תנאים ויחסי עבודה, שכר, רווחה, תכנון ובקרה וכלה בטיפול שוטף בעובדי החברה אשר פרשו לגימלאות.

צוות המערך פועל בהתאם למדיניות ולאסטרטגיה העסקית של החברה ומסייע בהשגת יעדיה המקצועיים והעסקיים, תוך הקפדה על ייזום ויישום מהלכי שיפור והתייעלות, לצד תמיכה בשלושת הרבדים בהם מטופלים עובדי תעש:

  • מנהל ישיר

    המוביל ומניע את עובדיו לביצוע המשימות הנדרשות להשגת יעדי החברה תוך יישום הכלים העומדים לרשותו לטיפוח עובדיו.

  • נציגי מערך משאבי אנוש בשטח

    האמונים על מתן מענה למכלול הצרכים של המשאב האנושי ביחידות השונות בטווח הקצר והארוך, במטרה לאפשר לחברה להשיג את יעדיה העסקיים ובהלימה לאסטרטגית משאבי אנוש של החברה.

  • מטה מערך משאבי אנוש

    אשר קובע את אסטרטגיית משאבי אנוש של החברה ומתווה את המדיניות, התהליכים והכלים לביצועה. מפקח על יישום אסטרטגיית משאבי אנוש של החברה מספק מענה ופתרונות לתהליכים ודרישות הנוגעים למעגל חיי העובדים בארגון.

מידי יום צוות מערך משאבי אנוש של תעש מערכות מלווה ומנחה עשרות מועמדים המגישים מועמדות לאיוש תפקידים בחברה, מספק מענה יעיל ומיידי לכל פניה, דרישה וצורך של 3,200 עובדי החברה המועסקים במגוון חטיבותיה ומתקניה ברחבי הארץ והעולם כמו גם לגימלאי החברה ברחבי הארץ.

נשמח להמשיך ולעמוד לרשותכם!

סגור לתגובות.