תהליך קבלה

מועמד/ת יקר/ה,

במסגרת תהליך המיון והגיוס לתעש מערכות בע"מ הינך מוזמן/ת למבדקי התאמה שנועדו להוות כלי נוסף (מתוך מספר כלי הערכה ואבחון) למיון וקבלת החלטות באשר למידת התאמתך לתפקיד המיועד.

אנחנו מייחסים למבדקי ההתאמה משמעות רבה בתהליך המיון והקבלה לחברה ולכן ממליצים להגיע ליום המבדקים עירניים וכשירים מבחינה רפואית.

במידה ואינך חש/ה בטוב בבוקר יום המבדקים, באפשרותך לפנות למכון האבחון לצורך תיאום מועד חדש, שכן לא תינתן אפשרות לחזור על יום המבדקים שנית.

שלבים בתהליך הקבלה והגיוס

1

הגשת מועמדות

תהליך הגיוס לתעש מערכות מתחיל באיתור המשרה המתאימה לך.

מצאת באתר משרה ההולמת את ניסיונך, כישוריך ושאיפותיך?

אנחנו מזמינים אותך לשלוח קורות חיים דרך האתר.

לא מצאת משרה מתאימה?

אנחנו מזמינים אותך לשלוח קורות חיים דרך האתר גם ללא משרה ספציפית, על מנת שנוכל לפנות אליך בעתיד לגבי משרות עתידיות שתפתחנה.

במידה וקורות החיים שלך נמצאו מתאימים למשרה המעניינת אותך

נציגי תעש מערכות ייצרו עמך קשר לצורך תחילת תהליך הגיוס.

2

ראיונות

במהלך תהליך הגיוס נדרשים המועמדים לעבור מספר ראיונות:

ראיון טלפוני עם רכזת גיוס

להשלמת פרטים אישיים ותעסוקתיים כמו גם תיאום ציפיות.

ראיון מקצועי במתקני תעש עם המנהל/ת המקצועי/ת

לבדיקת את רמת הידע והניסיון המקצועי שלך והתאמתו לתפקיד המיועד, לאפשר התרשמות אישית ואישיותית של המנהל המקצועי באשר להתאמתך לצוות ולארגון ולאפשר לך לתאם ציפיות מול המנהל המקצועי.

ראיון עם מנהל/ת משאבי אנוש של היחידה הקולטת במתקני תעש

ראיון שנועד להתרשמות כללית ובדיקת התאמתך לתפקיד, לצוות ולארגון, כמו גם להעניק לך מידע נוסף אודות תנאי העבודה בארגון ותנאי העסקתך בתפקיד המיועד לך בתעש.

3

מבדקי התאמה במכון מיון חיצוני

במסגרת תהליך הקבלה והגיוס לתעש נדרשים המועמדים לעבור מבדקי התאמה הנערכים במכון מיון והערכה חיצוני במטרה לאפשר לנו לקבל מידע חיוני נוסף לצורך בחינת התאמתך לתפקיד.

על מנת להשתתף במבדק יהיה עליך לפנות מספר שעות מזמנך ביום המבדק. מידע נוסף אודות מבדקי ההתאמה ניתן לראות במסמך הנחיות למבדקי התאמה בקטגורית הנחיות למבדקים חיצוניים.

4

תוצאות תחקיר ביטחוני

במסגרת פעילותה העסקית עוסקת תעש מערכות בפרויקטים ביטחוניים מסווגים ולכן כל המועמדים המעוניינים להצטרף לחברה מחויבים לעבור בדיקת התאמה ביטחונית, הכוללת מספר שלבים:

מילוי שאלון התאמה ביטחוני

יש להקפיד למלא את שאלון ההתאמה הביטחוני בהתאם לדף הנחיות למילוי שאלון אישי לבדיקת התאמה ביטחונית. השאלון ודף ההנחיות מופיעים בקטגורית טפסים למילוי באתר.

העברת השאלון ליחידה הביטחונית

בתום מילוי השאלון יש להעבירו ליחידת הביטחון בחטיבה הרלוונטית לתפקידך.

תחקיר ביטחוני

לאחר בדיקת השאלון נציג יחידת הביטחון יצור עמך קשר על מנת לזמן אותך לתחקיר ביטחוני שימשך מספר שעות במתקני תעש. לשם כך יהיה עליך להקדיש מספר שעות מזמנך ביום התחקיר.

תוצאות תחקיר ביטחוני

בתום תהליך בדיקת ההתאמה הביטחונית, יימסרו תוצאותיה לגורם הרלוונטי ביחידת משאבי אנוש המטפלת בהגשת מועמדותך.

המשך תהליך

בהתאם לתוצאות בדיקת ההתאמה הביטחונית נציג יחידת משאבי אנוש יצור עמך קשר על מנת לעדכנך לגבי המשך התהליך או סיומו.

5

כשירות רפואית

כל מועמד לעבודה בתעש מערכות חייב בבדיקות רפואיות בהתאם לעיסוקו העתידי.

הבדיקות הנדרשות מתבצעות ע"י רופא המשפחה שלך, ובמידת הצורך על ידי רופא תעסוקתי מטעם תעש מערכות.

בהצלחה רבה,

מחלקת גיוס

תעש מערכות

סגור לתגובות.